História

Spoločnosť vznikla v roku 2002 transformáciou fyzickej osoby, aktívnej od roku 1996 na právnickú
osobu. Hlavná činnosť zostáva nezmenená, predaj a po predajný servis vykurovacej techniky pre
priemyselné objekty a menšie dielenské a skladovacie priestory. Spoločnosť silne expanduje,
každoročne zvyšuje svoj obrat, posilňuje personálne. Popri predaji berie veľmi vážne aj po predajnú
starostlivosť a zavádza profesionálnu servisnú sieť, vyskladanú z odborníkov so skúsenosťami po
celom Slovensku. Zákazníkom ponúka starostlivosť o zariadenia odo dňa uvedenia do prevádzky až do
ich úmrtia.
Blízkosť českej republiky volá po založení samostatnej spoločnosti ABSOLUTGAZ-CZ, ktorá preberá
všetky obchodné aj po predajné aktivity v celej českej republike. Spoločnosť vznikla v roku 2003 so
sídlom v Brne. Zložitosť českého trhu ako aj nastupujúca hospodárska kríza požadovala zameranie na
hospodárnosť, následne zatvárame priamu pobočku v Brne v roku 2009. Aj napriek presmerovaniu
všetkých aktivít na Slovensko predaj pokračuje ďalej.
V roku 2010 odovzdávame aktívny predaj na novo založenú spoločnosť PAKOLE Slovensko, ktorá
nesie meno majoritného zahraničného obchodného partnera. Týmto krokom začína samostatná éra
budovania obchodnej značky PAKOLE na slovenskom aj českom trhu.