Pozáručný servis a opravy

Po uplynutí záručnej doby je dôležité, aby u technologických zariadení bola dosiahnutá ich maximálna
životnosť. Tak , ako každé technické zariadenie podlieha vplyvom prostredia, môžu sa vyskytnúť
poruchy, ktoré znemožnia riadne fungovanie. Odstránením týchto porúch sa automaticky predlžuje
životnosť zariadenia. Jediný rozdiel medzi záručnou a pozáručnou opravou je v tom, že zákazník za
záručnú opravu zaplatí. Kvalita služby a rýchlosť dostupnosti je rovnaká. Všetky vymenené diely sú
originálne a poskytuje sa na ne riadna záruka.