Keramické plynové infražiariče | GHI ECO

Svetlé keramické plynové infražiariče GHI ECO sú výsledkom  neustáleho vylepšovania a vývoja pôvodných žiaričov GH. Spĺňajú prísne podmienky smernice pre ekologický návrh výrobkov Ecodesign, Zariadenia prebrali  to najlepšie s pôvodných žiaričov GH a konštrukčnými vylepšeniami sme dokázali zásadne zvýšiť sálavú účinnosť. Pre zabezpečenie kvality je dôležité  použitie kvalitných materiálov pri výrobe ako sú:

  • Keramické doštičky odolné do 1200 °C
  • Riadiaca elektronika a plynová armatúra Honeywell

  • Odolná a robustná zmiešavacia komora

  • Dvojitý odrazový reflektor

Toto zariadenie je výkonný plynový keramický atmosférický horák, ktorý funguje na princípe sálania tepla od povrchu zahriateho na vysokú teplotu. Zmes plynu a vzduchu je dopravená do otvorov v keramickej doštičke, kde je zapálená a zhorí. Plameň po zapálení sa stiahne do otvorov keramickej doštičky kde za normálnej prevádzky pretrváva horenie. Počas procesu horenia je plocha keramickej doštičky zahriata na 850-900 °C , sálanie je intenzívne a rýchle. Zariadenie môže byť konštrukčne zhotovené ako jednokomorové alebo dvojkomorové. Regulácia výkonu môže prebiehať ako ON/OFF, u dvojkomorových aj ako 50% – 100% výkonu.

Ďalšie výhody:

  • Extrémne odolná smaltovaná zmiešavacia komora
  • Jednoducho zmontovateľný odrazový reflektor
  • Jednoduchá údržba horáka
  • Jednoduché zavesenie vodorovne alebo so sklonom
  • Balenie v kartónových krabiciach
  • Záruka rozšíriteľná až na 5 rokov*

Účinnosť

85 %
Sálavá účinnosť zariadenia  je zvýšená na 85% použitím dvojitého odrazového reflektora so vzduchovou medzerou.
Manuál
Typ
GH–11 ECO
GH–18 ECO
GH–23 ECO
GH-36 ECO
Tepelný príkon [kW]
11.7
19.4
23.5
35.2
Spotreba zemného plynu [m3/h]
1.05
1.73
2.09
3.14
Spotreba propánu  [kg/h]
0.82
1.34
1.64
2.46
Hmotnosť čistá/prepravná [kg]
15/17
22/25
25/28
35/39
Elektrický príkon [W]
35
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz
Typ
GH–11 ECO
GH–18 ECO
GH–23 ECO
GH–36 ECO
a – dĺžka  [mm]
940
1310
940
1310
b – šírka  [mm]
450
450
620
620
d – výška [mm]
300
300
300
300
c – d=l6ka reflektora [mm]
650
1020
650
1020

Realizácie

Zaujímavosti

Nanešťastie použitie svetlých plynových infražiaričov sa za posledné obdobia dostalo do úzadia z dôvodu, že spaliny horenia zostávajú v priestore a použitím dodatočného ventilačného systému sa znižuje tepelná účinnosť takéhoto vykurovania. Dnes ale je možné zvýšiť účinnosť použitím rekuperácie tepla, kde nasávaný vzduch na vetranie je ohrievaný odvádzaným vzduchom so spalinami horenia pomocou štvorcestného výmenníka. Účinnosť takejto rekuperácie teplamôže dosiahnúť až 98% v závislosti od použitej technológie.