Keramické plynové infražiariče | GHI

Svetlé keramické plynové infražiariče GHI sú na rozdiel od žiaričov GHI ECO dodávané s izolovaným reflektorom pričom ostané konštrukčné časti sú identické. Pre zabezpečenie kvality je dôležité použitie kvalitných materiálov pri výrobe ako sú:

  • Keramické doštičky odolné do 1200 °C
  • Riadiaca elektronika a plynová armatúra Honeywell

  • Odolná a robustná zmiešavacia komora

  • Izolovaný odrazový reflektor

Toto zariadenie je výkonný plynový keramický atmosférický horák, ktorý funguje na princípe sálania tepla od povrchu zahriateho na vysokú teplotu. Zmes plynu a vzduchu je dopravená do otvorov v keramickej doštičke, kde je zapálená a zhorí. Samotný plameň po zapálení sa stiahne do otvorov keramickej doštičky kde pretrváva horenie. Počas procesu horenia je  plocha keramickej doštičky zahriata na 850-900 °C , sálanie je intenzívne a rýchle.  Zariadenie môže byť konštrukčne zhotovené ako jednokomorové alebo dvojkomorové. Regulácia výkonu môže prebiehať ako ON/OFF, u dvojkomorových aj ako 50% – 100% výkonu. Ďalšie výhody:

  • Extrémne odolná zmiešavacia komora

  • Izolovaný odrazový reflektor
  • Jednoduchá údržba horáka
  • Jednoduché zavesenie so sklonom min 30%

  • Balenie v kartónových krabiciach
  • Záruka rozšíriteľná až na 5 rokov*

Účinnosť

88 %

Sálavá účinnosť zariadenia je  zvýšená až na 88% použitím izolácie odrazového reflektora.

Manuál
Typ
GHI–7
GHI–11
GHI–18
GHI–23
GHI-36
Tepelný príkon [kW]
6.6
9.9
16.3
19.7
29.8
Spotreba zemného plynu [m3/h]
0.7
1.05
1.73
2.09
3.14
Spotreba propánu [kg]
0.54
0.82
1.34
1.64
2.46
Hmotnosť čistá/prepravná [kg]
14.5/15.5
17/19
24/27
27/30
37/41
Elektrický príkon [W]
35
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz
Typ
GHI–7
GHI–11
GHI–18
GHI–23
GHI–36
a – dĺžka  [mm]
760
940
1310
620
620
b – šírka  [mm]
450
450
450
620
620
d – výška [mm]
300
300
300
300
300
c – d=l6ka reflektora [mm]
470
650
1020
650
1020

Realizácie

Zaujímavosti

Nanešťastie použitie svetlých plynových infražiaričov sa za posledné obdobia dostalo do úzadia z dôvodu, že spaliny horenia zostávajú v priestore a použitím dodatočného ventilačného systému sa znižuje tepelná účinnosť takéhoto vykurovania. Dnes ale je možné zvýšiť účinnosť použitím rekuperácie tepla, kde nasávaný vzduch na vetranie je ohrievaný odvádzaným vzduchom so spalinami horenia pomocou štvorcestného výmenníka. Účinnosť takejto rekuperácie teplamôže dosiahnúť až 98% v závislosti od použitej technológie.