Ohrievače vzduchu s priamym výfukom  | LH

Ohrievače vzduchu LH vyrábame a predávame naše už viac ako 10 rokov. Počas vývoja bol základný cieľ navrhnúť čo najjednoduchšie bezporuchové zariadenie pre poľnohospodárstvo. Dosiahnutie tých-to cieľov mohlo byť realizované iba použitím najkvalitnejších materiálov akými sú:
  • Kvalitný nerezový žiaruvzdorný kryt s vysokou odolnosťou voči kyseline
  • Riadiaca elektronika a elektromagnetický ventil Honeywell
  • Horáková rada s antikoróznou úpravou
  • Kvalitné ventilátory od európskych výrobcov
Kvalita našich ohrievačov LH rastie rovnako ako pri ostatných produktoch so skutočnosťou ,že všetky naše zariadenia podliehajú finálnej kontrole. V procese výroby a pri finalizácii sú zariadenia nastavené podľa parametrov poskytnutých zákazníkom.Tieto zariadenia sú priamo výhrevné ohrievače vzduchu čo znamená ,že zmes privádzaného plynu a spaľovacieho vyduchuje zapálená v kruhovom horáku a vytvára stabilný plameň. Tento sa zmiešava s veľkým objemom vzduchu prúdiaceho cez zariadenie a dodáva teplo priamo do vykurovaného priestoru bez strát. Zariadenia môžu pracovať dvomi spôsobmi a to buď sú ovládané cez vypínač On/off alebo riadené termostatom alebo centrálnou riadiacou jednotkou
  • Riadiaci box odolný voči mechanickým nárazom
  • Dvojdielny vonkajší kryt pre jednoduchšiu údržbu
  • Možnosť jednoduchého trojbodového zavesenia
  • Tepelný disk pre zvýšenie účinnosti odovzdávania tepla
  • Balenie tovaru v kartónových obaloch
  • Záruka až do 5 rokov*

Účinnosť

100 %
Prevádzkovanie priamo výhrevných teplovzdušných jednotiek môže dosahovať účinnosť až 100% pretože spaliny vznikajúce pri horení zostávajú vo vykurovanom priestore.
Manuál
Typ
LH–30
LH–40
LH–50
LH–60
LH–70
LH–80
LH–100
LH–120
Tepelný príkon [kW]
30
40
50
60
70
80
100
120
Vzduchový príkon [m3/h]
2800
3000
4500
4500
5000
6500
7000
7000
Dĺžka [mm]
1160
1160
1350
1350
1350
1180
1180
1180
Šírka [mm]
480
480
480
480
480
635
635
635
Výška [mm]
510
510
510
510
510
665
665
665
Hmotnosť – čistá [kg]
23,1
23,1
25,0
25,0
25,0
25,0
113,9
128,1
Hmotnosť – prepravná [kg]
36,3
50,5
64,7
78.9
97.3
111.5
125.7
140.0
Elektrický príkon [W]
150
150
150
150
150
230
230
280
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz
[/fusion_text]

Realizácie

Zaujímavosti

V prípade použitia priamo výhrevných teplovzdušných jednotiek je dôležité si uvedomiť už v projekčnej fáze skutočnosť, že spaliny, ktoré sa tvoria počas spaľovacie-ho procesu nebudú odvádzané z vykurovaného priestoru. Preto je podstatné v každom prípade zabezpečiť dostatočnú kvalitu a kvantitu čerstvého vzduchu. Za-riadenia môžu pracovať iba s čiastočným prívodom čerstvého vzduchu . V týchto prípadoch môže byť množstvo dodávaného vzduchu redukované. Bezpečná funkčnosť zariadení môže byť garantovaná iba v prípade ich pravidelného čistenia.
Typ
LH–30
LH–40
LH–50
LH–60
LH–70
LH–80
LH–100
LH–120
Tepelný príkon [kW]
30
40
50
60
70
80
100
120
Vzduchový príkon [m3/h]
2800
3000
4500
4500
5000
6500
7000
7000
Dĺžka [mm]
1160
1160
1350
1350
1350
1180
1180
1180
Šírka [mm]
480
480
480
480
480
635
635
635
Výška [mm]
510
510
510
510
510
665
665
665
Hmotnosť – čistá [kg]
23,1
23,1
25,0
25,0
25,0
25,0
113,9
128,1
Hmotnosť – prepravná [kg]
36,3
50,5
64,7
78.9
97.3
111.5
125.7
140.0
Elektrický príkon [W]
150
150
150
150
150
230
230
280
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz