Alcoa–Köfém, Székesfehérvár

Modernizácia vykurovacieho systému v spoločnosti Alcoa-Köfém sa začala na začiatku 90. rokov. Doteraz naša spoločnosť nainštalovala v celom priemyselnom parku viac než 1 500 vykurovacích telies. Tieto dve spoločnosti majú veľmi dobré obchodné vzťahy. Vďaka úzkej spolupráci je naša spoločnosť stálym účastníkom projektov modernizácie a nových investícií na tomto pracovisku.

 

Intersteel, Košice, Slovensko

V polovici 90. rokov sa začala postupne realizovať decentralizácia celého vykurovacieho systému v závode na výrobu oceľových komponentov Intersteel Košice. Vykurovanie objektov závodu sa na úrovni 90 % zabezpečilo prostredníctvom u nás vyrobených GH keramických plynových infražiaričov, ktoré doteraz stále bezchybne fungujú, hoci je technologická kontaminácia hál často mimoriadne vysoká. Výmena vykurovacích telies, ktoré boli v prevádzke 15 rokov, sa začala v roku 2010.

Závod SUCHOJ, Novosibirsk, Rusko

Vo výrobných halách závodu na výrobu lietadiel SUCHOJ, v ktorom sme museli riešiť mnoho neobvyklých problémov, sme vybudovali kompletný decentralizovaný vykurovací systém. Jedným z týchto problémov bola extrémne nízka projektovaná teplota (-35 °C), pričom niektoré časti hál museli mať z technologických dôvodov stabilnú teplotu +25 °C. V súčasnosti je na pracovisku v prevádzke 200 trubicových žiaričov a takmer 150 teplovzdušných  ohrievačov vyrobených v našom závode.

Pakole vo svete

Vaše pohodlie je naším úspechom

Vyššie uvedený slogan sa netýka len spokojnosti našich koncových používateľov, ale aj všetkých našich spolupracujúcich partnerov, ktorým sa snažíme zabezpečiť priaznivé podmienky nepretržitej dlhodobej spolupráce prispôsobené ich požiadavkám. Naša filozofia znie: „úspech dosiahneme len spoločným úsilím“. Výsledkom nášho úsilia pri budovaní trhu za posledných 25 rokov je skutočnosť, že v súčasnosti vyvážame naše produkty do viac než 18 krajín vrátane Nemecka, Švajčiarska, Francúzska a Veľkej Británie.

Naše produkty nemajú len najnovšie európske certifikáty, ale sú certifikované aj podľa noriem Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Srbska a Chorvátska.