Teplovzdušné jednotky  | ATR

Teplovzdušné jednotky ATR sú súčasťou nášho katalógu výrobkov už viac ako 15 rokov a počas tohto obdobia sme mali možnosť posúdiť, aké typy sú väčšinou potrebné na vykurovanie alebo chladenie hál. Vďaka tejto skúsenosti máme v súčasnosti produktový katalóg, ktorý obsahuje všetky možné návrhy, ktoré umožňujú splniť všetky požiadavky spotrebiteľa. Vhodnosť a použiteľnosť našich zariadení je zaručená integráciou vynikajúcich  komponentov :

  • Výmenník je vyrobený z medených trubiek a hliníkových lamiel mechanicky upevnených a dosahuje vysokú účinnosť

  • Jednofázový elektrický motor 240V/50Hz

  • K dispozícii 1-rýchlostné aj 3-rýchlostné motory

  • K dispozícii axiálne aj odstredivé ventilátory pre napojenie na rozvody vzduchotechniky

  • Široká paleta typov, vyhotovení, príslušenstva k jednotkám

  • Hydraulické napojenie zľava alebo sprava bez cenového navýšenia

  • Výnimočný vzhľad pre ľahkú integráciu v komerčných  budovách

Zaujímavosti

Naša séria teplovzdušných jednotiek ATR obsahuje 12 rôznych modelov spolu s príslušenstvom. Okrem toho je možné objednať každý model vo forme, ktorá je vhodná pre prevádzkovanie na horúcu vodu alebo paru alebo v konštrukcii odolnej voči kyselinám. Medzi príslušenstvom nájdete každý potrebný prvok, ktorý vám umožní vytvoriť kompletný vzduchotechnický systém. Existuje možnosť nasávania vonkajšieho vzduchu alebo miešania vzduchu pomocou zmiešavacej komory a potrebného príslušenstva ale aj aplikácie na rekuperáciu tepla.

Účinnosť

90 %
Manuál

Typ
ART 10-E3A
ART 20-E3A
ART 30-E3A
ART 40-E3A
ART 50-E3A
ART 60-E3A
ART 70-E3A
ART 80-E3A
ART 90-E3A
ART 100-E3A
Tepelný výkon výmenníka  [W]
16330
20880
26650
33760
41380
48630
54950
70220
85940
106410
Vzduchový výkon výmenníka [m3/h]
1856
1758
2860
2688
4680
4083
5940
5590
9720
8875
Úroveň hluku MAX / MED / MIN [dB(A)]
35-38-43
36-39-44
37-41-46
37-42-47
38-43-49
38-44-49
38-44-50
40-45-50
41-46-52
41-47-53
Prietok vody [l/h]
1404
1795
2292
2903
3558
4182
4726
6039
7391
9151
Tlaková strata [KPa]
19
17
23
24
20
21
18
22
27
32
Dosah prúdenia  [m]
18,0
14,9
21,1
18,8
24,3
21,9
22,4
20,5
25,1
23,5
Počet ventilátorov
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Počet motorov
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Počet rýchlostí
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Prúdové zaťaženie  Max. [W]
1×90
1×95
1×140
1×150
1×115
1×120
2×140
2×150
2×115
2×120
Max vstupný prúd [W] / [A]
1 x 0.42
1 x 44
1 x 0.65
1 x 0.70
1 x 0.55
1 x 0.57
2 x 0.65
2 x 0.70
2 x 0.555
2 x 0.57
Elektrické napájanie
jednofázové 230V / 50Hz
Rozmer A [mm]
520
520
620
620
720
720
1120
1120
1320
1320
Rozmer B [mm]
440
440
540
540
640
640
540
540
640
640
Rozmer C [mm]
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
Hyd. pripojenie  [“ ]
3/4″
3/4″
1″
1″
1″
1″
1″ 1/4
1″ 1/4
1″ 1/4
1″ 1/4
Hmotnosť kg]
14,1
16,3
17,8
20,1
22,2
23,8
36,6
40,6
43,3
47,5

Realizácie