Teplovzdušné plynové ohrievače | GTV

Plynové teplovzdušné jednotky pre ohrev vzduchu GTV vyrábame už viac ako 10 rokov a počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností z ich prevádzkou. Tieto zozbierané informácie boli integrované dnes do konečného produktu vďaka čomu ktorékoľvek zariadenie, ktoré si zákazník vyberie bude spĺňať jeho najvyššie požiadavky. Dôležité je, že každé zariadenie je vyrobené z najkvalitnejších materiálov a komponentov ako napr.
  • Nerezová žiaruvzdorná oceľová trubica odolná do 700 °C
  • Patentovaný radový horák s bezpečným preskokom plameňa
  • Honeywell elektromagnetický ventil a riadiaca elektronika
  • Prvotriedne ventilátory od európskych výrobcov
Kvalitu výrobkov zvyšuje skutočnosť, že každé zariadenie pred expedíciou podlieha testom ktoré sú zdokumentované a archivované. Samotné zariadenie funguje tak, že zmes plynu a vzduchu vstupujúca cez radový horák do dvojradového 3D tvarovaného výmenníka, je zapálená vysokonapäťovou iskrou. Plameň a horúce spaliny prechádzajúce cez trubice výmenníka ohrejú povrch trubíc na vysokú teplotu. Vzniknuté teplo sa dostáva do vykurovaného priestoru priamo alebo cez vzduchotechnické potrubie pomocou zadného vzduchového ventilátora. Regulácia tepelného výkonu sa môže vykonávať tromi spôsobmi: jednostupňovo, dvojstupňovo v rozsahu 100% alebo 50% alebo plynulou modulovanou zmenou výkonu. Správnym výberom medzi jednotlivými spôsobmi regulácie výkonu je možné dosiahnuť značnú úsporu energie. Medzi ďalšie výhody patria:
  • Jedinečne vybavený systém odvodu spalín
  • Nerezový oceľový výmenník s vysokým emisným faktorom
  • Možnosť jednoduchej horizontálnej alebo vertikálnej inštalácie
  • Jednoduchá expedícia
  • Rozšíriteľná záruka na 5 rokov od prvého uvedenia do prevádzky*

Účinnosť

92 %
Naše zariadenia vo svojej kategórii dosahujú účinnosť nad 92% aj vďaka špeciálnemu trubicovému výmenníku s nehrdzavejúcej ocele ohýbanému v troch smeroch s vysokým emisným faktorom.
Manuál

GTV A teplovzdušné jednotky vybavené s axiálnym ventilátorom

Typ
GTV-20A
GTV-27A
GTV-33A
GTV-40A
GTV-48A
GTV-58A
GTV-68A
GTV-78A
GTV-87A
GTV-97
GTV-107A
GTV-116A
Tepelný príkon [kW]
20
27
33
40
48
58
68
78
87
97
107
116
Rozsah regulácie výkonu [kW
12..20
12..27
18..33
18..40
26..48
26..58
40..68
40..78
52..87
52..97
64..107
64..116
Vzduchový výkon [m3/h]
1800
2500
3000
3600
3600
5200
7800
7800
8300
8300
11000
11000
Hmotnosť [kg] – neto
65.5
65.5
83.5
83.5
95
95
170
170
180
180
208
208
Hmotnosť [kg] – bruto
79
79
98
98
106
106
208
208
220
220
250
250
Elektrický príkon [W]
312
312
773
773
773
773
732
732
836
836
1340
1340
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz
Rozmery pre GTV A teplovzdušní jednotky vybavené s axiálnym ventilátorom
Typ
GTV-20A
GTV-27A
GTV-33A
GTV-40A
GTV-48A
GTV-58A
GTV-68A
GTV-78A
GTV-87A
GTV-97A
GTV-107A
GTV-116A
A
950
950
950
950
950
950
1250
1250
1250
1250
1250
1250
B
470
470
610
610
750
750
810
960
960
960
1110
1110
H
855
855
855
855
855
855
985
985
985
985
985
985
C
600
600
600
600
600
600
850
850
850
850
850
850
D
350
350
500
500
650
650
700
850
850
850
850
850
E
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
F
620
620
620
620
620
620
750
750
750
750
750
750
G
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
I
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
J
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
K
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

GTV C teplovzdušné jednotky vybavené s radiálnym ventilátorom

Typ
GTV-20C
GTV-27C
GTV-33C
GTV-40C
GTV-48C
GTV-58C
Tepelný príkon [kW]
20
27
33
40
48
58
Rozsah regulácie výkonu [kW
12..20
12..27
18..33
18..40
26..48
26..58
Vzduchový výkon [m3/h]
1800
2500
3000
3600
3600
5200
Hmotnosť [kg] – neto
67.5
67.5
93
93
117
117
Hmotnosť [kg] – bruto
81
81
107
107
128
128
Elektrický príkon [W]
857
857
1050
1050
1254
1254
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz
Rozmery pre GTV c teplovzdušní jednotky vybavené s radiálnym ventilátorom
Typ
GTV-20C
GTV-27C
GTV-33C
GTV-40C
GTV-48C
GTV-58C
A
950
950
950
950
950
950
B
470
470
610
610
750
750
H
1040
1040
1090
1090
1150
1150
C
600
600
600
600
600
600
D
350
350
500
500
650
650
E
50
50
50
50
50
50
F
620
620
620
620
620
620
G
60
60
60
60
60
60
I
135
135
187
187
252
252
J
140
140
140
140
140
140
K
170
170
170
170
170
170

GTV CL teplovzdušné jednotky s radiálnym ventilátorom pripojiteľné na rozvody vzduchotechniky

Typ
GTV-20CL
GTV-27CL
GTV-33CL
GTV-40CL
GTV-48CL
GTV-58CL
Tepelný príkon [kW]
20
27
33
40
48
58
Rozsah regulácie výkonu [kW
12..20
12..27
18..33
18..40
26..48
26..58
Vzduchový výkon [m3/h]
1800
2500
3000
3600
3600
5200
Hmotnosť [kg] – neto
69.5
69.5
96
96
121
121
Hmotnosť [kg] – bruto
83
83
110
110
132
132
Elektrický príkon [W]
857
857
1050
1050
1254
1254
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz
Rozmery pre GTV c teplovzdušní jednotky vybavené s radiálnym ventilátorom
Typ
GTV-20C
GTV-27C
GTV-33C
GTV-40C
GTV-48C
GTV-58C
A
950
950
950
950
950
950
B
470
470
610
610
750
750
H
1040
1040
1090
1090
1150
1150
C
600
600
600
600
600
600
D
350
350
500
500
650
650
E
50
50
50
50
50
50
F
620
620
620
620
620
620
G
60
60
60
60
60
60
I
135
135
187
187
252
252
J
140
140
140
140
140
140
K
170
170
170
170
170
170

Realizácie

Zaujímavosti

Naše plynové teplovzdušné jednotky s núteným obehom vzduchu a trubicovým výmenníkom dodávame od roku 2014 s dvojstupňovou alebo plynulou reguláciou výkonu, vďaka čomu je možné značne znížiť prevádzkové náklady. Takéto zariadenia sú schopné v závislosti od požadovaných tepelných podmienok automaticky znížiť výkon o 50-60%.V závislosti od voľby spôsobu regulácie sa toto realizuje 2 stupňovou alebo plynulo modulovanou reguláciou.