Tmavé plynové žiariče typu | ZENIT 70+

Tmavé plynové žiariče typu ZENIT 70+ sú zariadenia vyvinuté s pôvodných žiaričov ZENIT a preto sú funkčne a technicky zhodné s jednou zásadnou zmenou  a to je izolovaný reflektor. Na izoláciu reflektora používame najmodernejšie  tepelne odolné  sklené vlákna Insulfrax s trvalou tepelnou odolnosťou nad 1100°C. Vďaka starostlivej vývojovej práci sme dokázali výrazne zvýšiť sálavú účinnosť úpravou reflektora  a v závislosti od modelu sa pohybuje v rozmedzí 70-80%.

  • Vyžarovacie trubice odolné až do 800°C
  • Elektroniku Honeywell s plynovou armatúrou
  • Izolovaný odrazový reflektor

  • Spoľahlivý spalinový ventilátor vyrobený v Európskej úni

Dosahovaná sálavá účinnosť medzi 70 – 80% pri podobných zariadeniach zabezpečuje vyhovujúcu pocitovú teplotu a pôvodne dosahovaná úspora energie naďalej rastie . Princíp činnosti tmavého žiariča  spočíva v odovzdávaní tepla pomocou  tepelného žiarenia t.j. elektromagnetického vlnenia. Vyžarovacou trubicou prechádzajú spaliny, ktoré zahrievajú povrch trubíc a takto vzniknuté tepelné žiarenie je smerované dole za pomoci izolovaného odrazového  reflektora do vykurovaného priestoru . Žiariče sa vyrábajú  v priamom tvare s označením „L“ alebo v tvare „U“ prípadne je možné vyrobiť tvar prispôsobený daným geometrickým požiadavkám  vykurovaného priestoru. Výkon sa reguluje buďto spôsobom zapnuté/vypnuté; dvojstupňovou reguláciou  alebo modulovanou reguláciou plynule v rozsahu 60%-100%. Plynulejšie spôsoby regulácie umožňujú dosiahnuť ďalšie zlepšenie  prevádzkových nákladov.

Medzi ďalšie výhody patria:

  • Odstupňovanie výkonu po 2kW
  • Ľahká údržba horáku, demontovateľný
  • Polygonický tvar odrazového reflektora pre vyššiu účinnosť
  • Kvalitná tepelná izolácia INSULFRAX s vysokou hustotou
  • Jednoduchá manipulácia, balené v 3m dlhých kartónových obaloch

  • Záruka rozšíriteľná až na 5 rokov*

Účinnosť

70 %+

Zvýšenú sálavú účinnosť dosahujeme izolovaním odrazového reflektora. Konvektívna zložka tepla zostáva zachytená pod reflektorom a následne zvyšuje teplotu vyžarovacích trubíc. Toto má za následok zvýšenie sálavej účinnosti zariadenia a zníženie spotreby plynu.

Manuál
Typ
L6
L9
L12
L15
L18
L9
Tepelný príkon [kW]
10…..18
14…..24
18…..32
22…..42
28…..42
34…..48
Celková dĺžka zariadenia [m]
6.7
9.6
12.5
15.4
18.3
12…..22
Šírka zariadenia [mm]
298
Výška zariadenia [mm]
271
Hmotnosť [kg] – neto
69.3
96.7
124.4
151.5
178.9
206.3
Hmotnosť [kg] – bruto
76.5
103.9
131.3
163.7
191.1
218.5
Elektrický príkon [W]
110
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz
Typ
U3
U4.5
U6
U7.5
U9
U10.5
Tepelný príkon [kW]
10…..18
14…..24
18…..32
22…..42
28…..42
34…..48
Celková dĺžka zariadenia [m]
3.8
5.2
6.7
8.1
9.6
11
Šírka zariadenia [mm]
632
Výška zariadenia [mm]
271
Hmotnosť [kg] – neto
75.4
103.1
130.4
158.1
185.5
213.2
Hmotnosť [kg] – bruto
82.5
110.1
137.4
170.1
197.5
225.3
Elektrický príkon [W]
110
Elektrické napájanie
Jednofázové 230V/50Hz

Realizácie

Zaujímavosti

U žiaričov s izolovaným reflektorom je dôležité vyzdvihnúť, že z dôvodu izolácie sa zvýšila sálavá účinnosť vďaka ktorej sme mohli znížiť príkon jednotlivých zariadení oproti štandardnému typu v rozsahu 10-15%. Týmto dosiahneme u oboch typov rovnakú pocitovú teplotu. Táto úspora je dôležitá nakoľko už aj samotné porovnanie sálavých a konvektívnych spôsobov vykurovania prináša úspory 15-20%.