Vzduchové clony | ATR BAR

Vzduchové clony BA predávame už viac ako 15 rokov, počas ktorých sme vďaka nepretržitému výskumu a vývoju dokázali vytvoriť najvyššiu možnú kvalitu zariadenia. Jedným z prvkov definujúcich kvalitu je to, že v priebehu výroby používame iba tie najkvalitnejšie materiály, ako napríklad:

  • Výfukové lamely nastaviteľné v rôznych smeroch

  • Vysoko odolné elektrické ovládače a rozdeľovacie panely

  • Prvotriedne radiálne ventilátory vyrobené v Európe

Zaujímavosti

Použitím vzduchovej clony môžete ušetriť obrovské množstvo energie vo veľkých priemyselných alebo logistických halách, kde sa brány otvárajú nepretržite kvôli tranzitnej doprave alebo preprave materiálov. Vďaka čomu sa výmena vzduchu v budove môže zvýšiť z normálnej hodnoty 0,5-0,6-násobku objemu haly až na 0,9-1,0-násobok, čo vedie k zvýšeniu spotreby energie až o 30-35% na strane vykurovania. Z tohto dôvodu je dôležité zohľadniť účel, pre ktorý bola budova navrhnutá. Vzduchové clony sú k dispozícii v šírkach (od 1,4 m do 2,3 m), pokrytie väčšej šírky brány je možné dosiahnuť umiestnením zariadení vedľa seba .

Účinnosť

90 %
Manuál
Typ
ART 10-BAR
ART 20-BAR
ART 30-BAR
ART 40-BAR
ART 50-BAR
ART 60-BAR
ART 70-BAR
ART 80-BAR
ART 90-BAR
ART 100-BAR
Tepelný výkon výmenníka
MAX / MED / MIN [W]
18250 / 16830 /14380
23280 /22160/ 18280
28390 /25200/ 21120
34700 /31100/ 24750
39350 /34450/ 29980
47580 43020/ 34770
58510/ 52200/ 43510
73460/ 65470/ 3440
82700 /73920/6 1220
98090 /86380/7 0610
Vzduchový výkon výmenníka
MAX / MED / MIN [m3/h]
2214/ 1778 /1277
2070 /1741/ 1237
3198 /2501/ 1736
2880 /2313/ 1573
4158 /3136/ 2393
3750 /3032/ 2160
6642 /5203/ 3649
6096 /4858/ 3439
8733 6850/ 4845
7680 /6052/ 4347
Úroveň hluku
MAX / MED / MIN [dB(A)]
34-40-45
35-40-46
35-41-47
36-42-48
36-43-48
37-43-49
38-44-50
39-45-51
39-46-51
40-46-52
Prietok vody [l/h]
1569
2002
2441
2985
3384
4092
5031
6317
7112
8436
Tlaková strata  [KPa]
22
21
27
25
18
21
21
24
25
26
Šírka brány L [m]
1,2 ÷ 2,0
1,2 ÷ 2,0
1,4 ÷ 2,2
1,4 ÷ 2,2
1,5 ÷ 2,3
1,5 ÷ 2,3
1,8 ÷ 2,6
1,8 ÷ 2,6
2,0÷ 3,0
2,0÷ 3,0
Inštalačná výška v závislosti od zvolenej rýchlosti H3 MAX / H2 MED / H1 MIN [m ]
4,0/3,5/3,0
4,0/3,5/3,0
4,5/4,0/3,5
4,5/4,0/3,5
5,5/4,5/4,0
5,5/4,5/4,0
4,5/4,0/3,5
4,5/4,0/3,5
5,5/4,5/4 ,0
5,5/4,5/4 ,0
Počet ventilov  [ot/min]
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
Počet rýchlostí
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Počet pólov motora
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Nominálna rýchlosť [/min]
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Max vstupný prúd [W] / [A]
1 x 270/1 x 1.3
1 x 270/1 x 1.3
1 x 750/1 x 3.5
1 x 750/1 x 3.5
1 x 750/1 x 3.5
1 x 750/1 x 3.5
2 x 750/2 x 3.5
2 x 750/2 x 3.5
2 x 750/2 x 3.5
2 x 750/2 x 3.5
Elektrické napájanie
jednofázové 230V / 50Hz
Rozmer A  [mm]
510
510
610
610
710
710
1110
1110
1310
1310
Rozmer B  [mm]
1500
1500
1600
1600
1700
1700
2100
2100
2300
2300
Rozmer C [mm]
1170
1170
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
Rozmer D  [mm]
405
405
505
505
605
605
605
605
605
605
Hmotnosť  kg]
29.2
30.1
32.8
40.0
44.5
47.2
67.2
70.8
79.0
83.7