Tmavé plynové žiariče typu | ZENIT CONDENSER

ZENIT CONDENSER je kondenzačný výmenník tepla (spaliny/vzduch), ktorý vznikol ako výsledok nášho výskumného programu v roku 2014. Zariadenie je schopné znížiť teplotu odchádzajúcich spalín, ktoré vznikajú pri prevádzke tmavých žiaričov ZENIT z 200 až na 50 °C v jednom kroku. Týmto spôsobom sme schopní získať veľké množstvo tepelnej energie, ktorá inak zostane nevyužitá a unikne v spalinách. Vďaka tomu je možné celý vykurovací systém pretransformovať na systém kondenzačný. Veľkou výhodou zariadenia je, že je ho možné doplniť k už nainštalovaným žiaričom.
  • Výmenník z tenkých nerezových rúriek

  • Automatika ktorá zabraňuje vyfukovaniu studeného vzduchu

  • Vlnovec umiestnený v rúrkovom exotermickom systéme

  • Kvalitný výfukový ventilátor európskej výroby

Účinnosť

80 %
Účinnosť zariadenia je zabez-pečená viacrúrkovým výmen-níkom tepla. V každej rúrke je umiestnený samostatný vlno-vec na zvýšenie exotermických vlastností výmenníka.
Instruction Manual
User’s Manual
Typ
ZENIT C ondenser
Tepelný príkon
Max. 50kW
Maximálna vstupná teplota
200°C
Vzduchový výkon[m3/h]
ca. 950
Dosiahnuteľná účinnosť
98% – 108%
Dĺžka [mm]
3200
Šírka [mm]
250
Výška [mm]
250
Hmotnosť [kg] – čistá
54
Hmotnosť [kg] – prepravná
63
Elektrický príkon [W]
275
Elektrické pripojenie
jednofázové 230V / 50Hz

Realizácie